Tools - เครื่องมือ
ย้อนกลับ Smilekrub - เครื่องมือ

Color Calculator

เครื่องมือในการคำนวณค่าสี (สำหรับนักออกแบบและพัฒนาระบบ)


เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา และนักออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของสี ที่มืดขึ้น และสว่างขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เวลาคำนวณสีของปุ่ม เวลาเอาเมาส์ไปวางบนปุ่ม หรือกดปุ่ม เพื่อให้ดูมี Reaction กับสิ่งนั้นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม