บริจาค
[Server] tackle4826 Map Server //ขาดงบประมาณ

— สนับสนุนโดยการบริจาคผ่านช่องทางนี้ —

บริจาค
[Server] tackle4826 Map Server //ขาดงบประมาณ

บริจาคสำหรับ Server เล็กๆ ที่จะมีแมพคอยอัพเดตสำหรับเอาชีวิตรอดเพื่อที่ว่าจะได้เข้ามาดูแมพได้

* ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ผู้บริจาคสูงสุด

กบลุยศึก (จำนวน 40 บาท)

17.5%

เป้าหมาย: 400 บาท (ปัจจุบัน: 70 บาท)


บริจาค (Donate)