บริจาค
[Youtube] Minecraft ซีรีย์ Modern Skyblock

— สนับสนุนโดยการบริจาคผ่านช่องทางนี้ —

บริจาค
[Youtube] Minecraft ซีรีย์ Modern Skyblock

ในการถ่ายคลิป Modern Skyblock เป็นการเอาช่วงเวลาว่างของผมเข้ามาทำคลิป Minecraft ซึ่งสามารถสนับสนุนผมได้

* ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ผู้บริจาคสูงสุด

M2mosu_ (จำนวน 50 บาท)

1%

เป้าหมาย: 5000 บาท (ปัจจุบัน: 50 บาท)


บริจาค (Donate)