บริจาค
[Youtube] Minecraft ซีรีย์เอาชีวิตรอดแบบดั้งเดิม (Vanilla Survival)

— สนับสนุนโดยการบริจาคผ่านช่องทางนี้ —

บริจาค
[Youtube] Minecraft ซีรีย์เอาชีวิตรอดแบบดั้งเดิม (Vanilla Survival)

ในการถ่ายคลิป Minecraft เป็นการเอาช่วงเวลาว่างของผมเข้ามาทำคลิป Minecraft ซึ่งสามารถสนับสนุนผมได้

* ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ผู้บริจาคสูงสุด

EpicEmeraldPlayz (จำนวน 50 บาท)

1%

เป้าหมาย: 5000 บาท (ปัจจุบัน: 50 บาท)


บริจาค (Donate)