บริจาค
[mc-th.org] ค่า Web Server + Storage Server 1 TB

— สนับสนุนโดยการบริจาคผ่านช่องทางนี้ —

บริจาค
[mc-th.org] ค่า Web Server + Storage Server 1 TB

ค่าเช่า Server สำหรับเว็บ mc-th.org และ ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่เก็บไฟล์ต่างๆ ขนาด 1 TB
หากต้องการสนับสนุนเว็บไซต์ mc-th.org สามารถบริจาคได้ที่นี้ ซึ่งเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้มีการนำโฆษณาเข้ามาแสดงภาย...

ผู้บริจาคสูงสุด

PolaX3 (จำนวน 35 บาท)

4.03%

เป้าหมาย: 2000 บาท (ปัจจุบัน: 80.57 บาท)


บริจาค (Donate)